DAC Peer Review van Nederland

Op 24 mei jl. is het ontwikkelingsbeleid van Nederland besproken door de DAC: toetsing van de naleving van internationale afspraken met het oog op versterking van het onderlinge lerende vermogen. Er was veel waardering voor de investeringen in kennis en innovatie, onze pioniersrol op het terrein van hulp, handel en investeringen, de aansluiting bij Agenda 2030, beleidscoherentie voor ontwikkeling, de aanpak in fragiele staten, de geïntegreerde aanpak van humanitaire hulp en het betrekken van de private sector en van maatschappelijke organisaties. Daarbij was er speciale aandacht voor Dialogue and Dissent en de prioritering van gender en meisjes. Ook het landenbeleid in de context van themasturing kwam aan de orde, naar aanleiding van een veldbezoek aan Bangladesh.

De Nederlandse ervaring en nieuwe werkvormen boden veel leerstof voor de DAC-leden en riepen een constructief debat op. Op 28 juni presenteert DAC-voorzitter Gorntizka het definitieve rapport in Den Haag, met een seminar bij het Institute of Social Studies.

Hoort bij