OESO: Nederlandse convenanten effectief in de aanpak van landbouw klimaatemissies

Recent heeft de OESO een studie afgerond naar de synergie en afwenteling tussen landbouwproductiviteit, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie in Nederland.

De conclusie van het rapport 'Synergies and trade-offs between agricultural productivity and climate change mitigation and adaptation: Netherlands case study' is  dat het Nederlandse klimaatbeleid hand in hand gaat met het versterken van de concurrentiepositie van de agrofoodsector. Publiek-private convenanten spelen daarbij een belangrijke en effectieve rol. De OESO waarschuwt echter voor afnemende effectiviteit van convenanten wanneer het laaghangend fruit geplukt is en van bedrijven meer gevraagd wordt. De OESO moedigt Nederland aan te blijven investeren in onderzoek en innovatie gericht op emissiereductie, de milieumarkt tussen verschillende dierlijke sectoren te ontschotten en te blijven zoeken naar aanpassingen in regelgeving waar nodig. Ten slotte wijst het rapport erop dat maatschappelijk zorg over bijvoorbeeld dierenwelzijn niet altijd klimaatvriendelijk is en (re)actie extra inspanning verlangt. Wageningen Economic Research heeft ten behoeve van het OESO-rapport de achtergrondstudie 'Agricultural policy objectives on productivity,climate change adaptation and mitigation' opgesteld.

 Het OESO-rapport is te downloaden op: http://www.oecd.org/tad/sustainable-agriculture/NE-case-study-final.pdf