Nederland goed vertegenwoordigd in OESO Forum 2017 over het overbruggen van tegenstellingen

In dezelfde week als de jaarlijkse OESO Ministeriele Raad vond het OESO Forum plaats (6-7 juni).  Het thema van het OESO Forum 2017 was ‘Bridging Divides’, het overbruggen van tegenstellingen. Hoe kunnen verschillen tussen arm en rijk en jong en oud worden overbrugd in een tijd van globalisering, toenemende migratiestromen en snelle technologische ontwikkelingen? Ook dit jaar was Nederland goed vertegenwoordigd met sprekers in diverse sessies van het OESO Forum.

Prins Constantijn, Special Envoy StartupDelta over ‘Ongelijkheid, digitalisering en concurrentie’

Vanuit zijn functie als Special Envoy voor StartupDelta was Prins Constantijn gevraagd om de paneldiscussie over ‘Ongelijkheid, digitalisering en concurrentie’ in te leiden. De onderliggende vragen zijn of de digitalisering van de economie ertoe leidt dat bepaalde economische actoren geen toegang hebben tot klanten, en of de consument benadeeld wordt. Als er (aanvullende) regelgeving zou moeten komen om tegemoet te komen aan deze zorgen, hoe vind je dan de juiste balans tussen het stimuleren van innovatie enerzijds en het beteugelen van ongewenst gedrag anderzijds, de juiste balans tussen innovatie op platforms en concurrentie tussen platforms. Het voldoen aan regelgeving kan het juist voor start-ups moeilijk maken markten te betreden. An important issue. Too import to get it wrong”, aldus Prins Constantijn. De paneldiscussie is hier terug te kijken.

Ook nam Prins Constantijn deel aan een sessie ‘Talk together: Van Start-up naar een multinational in de gedigitaliseerde wereld van vandaag’. In deze kleine, meer intieme sessie deelde een aantal ondernemers hun ervaringen over de transitie van een start-up naar een multinationale onderneming en beantwoorden vragen hierover vanuit het publiek.

Prins Constantijn

Prins Constantijn

Minister Lilianne Ploumen: Maatschappelijk bewustzijn consument toegenomen

Minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking nam als panellid deel aan een discussie over maatschappelijk verantwoord ondernemen en globalisering. Minister Ploumen onderstreepte het toegenomen maatschappelijk bewustzijn bij consumenten over hun keuzes bij de aanschaf van producten en diensten. Sociale media spelen daar een belangrijke rol in, evenals civil society in bredere zin. De paneldiscussie is hier terug te kijken.

Minister Lilianne Ploumen

Minister Ploumen

En anderen ...

Andere Nederlandse sprekers waren onder meer Femke Groothuis (Wavemaker Ex’Taxproject), Melanie Peters (Rathenau Instituut), Aart de Geus (Chairman/CEO Bertelsmann Stiftung), Jacques van den Broek (CEO Randstad), Jaap Buis (Public Affairs Manager Randstad), Jacques Bughin (Director McKinsey Global Institute), Maarten Edixhoven (CEO Aegon), Leida Rijnhout (Programmamanager Friends of the Earth Europe), Hans van Dalfsen (Hoofdredacteur Z!), Lex van Helden (wetenschappelijk medewerker Leyden Academy on Vitaliteit and Ageing).

Tijdens de OESO-week heeft de PV OESO vlogs gemaakt om zo iedereen op de hoogte te houden van de gebeurtenissen. De vlogs zijn hier te bekijken.

Hoort bij