Verdienen leraren in Nederland nu veel of weinig? Wat zijn de meest voorkomende studiekeuzes in Nederland? En zijn we eigenlijk een beetje hoogopgeleid met z’n allen?

De antwoorden op deze en nog veel meer vragen over onderwijs in Nederland vind je op de website https://www.trendsinbeeldocw.nl/internationaal/education-at-a-glance-eag. De informatie op deze site is gebaseerd op de nieuwste editie van het jaarlijkse rapport Education at a Glance, gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Education at a Glance is de meest volledige internationale vergelijking op het terrein van onderwijs. Nederland neemt internationaal een sterke onderwijspositie in. De OESO concludeert bijvoorbeeld dat de Nederlandse bevolking internationaal gezien hoog opgeleid is en dat in dit opleidingsniveau een stijging zit. Ook heeft Nederland weinig jongeren die niet aan onderwijs of werk deelnemen en is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt goed.

Education at a Glance heeft een aantal vaste onderwerpen, zoals de deelname aan onderwijs, opleidingsniveau van de bevolking, uitgaven aan onderwijs, salarissen van leraren, aansluiting op de arbeidsmarkt en internationale mobiliteit. Dit jaar is er ook aandacht voor de Sustainable Development Goals (SDGs).

Meer weten over een bepaald thema of land? Maak je eigen analyse met de online tools van de OESO: http://gpseducation.oecd.org