Milieubeleid verdient zich terug

Maandag 9 oktober presenteerden de OESO en PBL op het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag de resultaten van een gezamenlijk project: de zogeheten water-land-energie nexus *). De studie analyseert wat bij ongewijzigd beleid in 2060 de wereldwijde economische gevolgen zijn van een tekort aan water, land en energie in onderlinge wisselwerking. Een belangrijke conclusie is dat afwezigheid van aanvullend milieubeleid ten koste gaat van de nationale (of regionale) economie. Daarnaast komt sterk naar voren dat de bestaande zwakke regio‚Äôs vanuit het oogpunt van water, landgebruik en energie, zoals Noord-Afrika, Azie (m.n. India, China) nog sterker onder druk komen te staan, met serieuze gevolgen voor de voedselzekerheid.  integraal overheidsbeleid is cruciaal. In de discussie werd gevraagd naar de potentie van innovatie, de geo-politieke gevolgen van schaarste, de mogelijkheden voor Nederland om expertise in te zetten en verder te ontwikkelen.

*) http://www.oecd.org/publications/the-land-water-energy-nexus-9789264279360-en.htm

Rob Dellink (OESO) tijdens zijn presentatie

Hoort bij