Lancering OESO-rapport Nederlandse economie

SG Gurría heeft op 2 juli in Den Haag aan Staatssecretaris Keijzer een OESO-rapport aangeboden over de laatste stand van zaken van de Nederlandse economie. Het tweejaarlijkse rapport staat dit keer thematisch in het teken van het belang van een meer inclusieve arbeidsmarkt. En marge van de lancering heeft SG Gurría gesprekken gevoerd met Minister Koolmees, Minister Hoekstra, Staatssecretaris Snel, Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW en Tuur Elzinga, vice-voorzitter FNV Bondgenoten. Over het algemene beeld van de Nederlandse economie is de OESO positief, nu de groei hoog is en de werkloosheid sterk daalt. Nederland heeft ook een sterke maatschappij, maar er zijn wel risico's.

Brexit en het toenemende protectionisme zouden Nederland als open economie relatief hard kunnen treffen. Een ongereguleerde Brexit zal echter ook tot een verschuiving van handelsstromen leiden, waardoor de handel van Nederland met andere landen weer extra impulsen kan krijgen, m.n. als de Britten marktaandeel verliezen in derde landen. De handelsrisico's komen van buiten en kan Nederland vrijwel niet beïnvloeden, maar er zijn ook financiële risico's en die zijn wel met beleid te beïnvloeden. De OESO verwijst naar de snel stijgende huizenprijzen die bij een omslag naar een recessie tot nieuwe problemen op de huizenmarkt kunnen leiden. Ter relativering wijst de OESO er echter op dat de spanningen op de huizenmarkt nog zeker niet zo groot zijn als tien jaar geleden, voor de huizenmarkt in elkaar klapte. Verder meent de OESO dat het Nederlandse belastingstelsel toe is aan een grondige herziening. De marginale belastingtarieven zijn hoog en ontmoedigen mensen extra te werken. Het systeem van belastingkortingen moet worden vereenvoudigd. Volgens de OESO kunnen beide BTW-tarieven beter gelijkgetrokken worden. Het grote aandeel van flexwerk in de Nederlandse arbeidsmarkt pakt volgens de OESO ongunstig uit voor de economie en verzwakt het poldermodel. Om tot gelijke kansen voor mensen met een vast contract en flexwerkers te komen, is beperking van de belastingprikkels om als zelfstandige aan de slag te gaan noodzakelijk en moeten flexwerkers verplicht gaan deelnemen aan het sociale zekerheidsstelsel. De OESO signaleert dat zelfstandigen gemiddeld 'significant' minder productief zijn en doorgaans geenszins ondernemend. Bovendien remmen ze de loongroei doordat ze niet vertegenwoordigd zijn bij cao-onderhandelingen. In geen enkel OESO-land is het aantal zelfstandigen de afgelopen tien jaar zo sterk gegroeid als in Nederland. In vijftien jaar is het aandeel van flexwerk gestegen van 4% van de arbeidsmarkt naar 17%. Voor meer info: http://www.oecd.org/newsroom/further-reforms-can-foster-more-inclusive-labour-markets-in-the-netherlands.htm

fotos bezoek SG GURRIA
fotos bezoek SG GUrria
Fotos SG GURRIA
Fotos bezoek SG Gurria
Fotos bezoek SG Gurria 2 juli 2018