Medewerkers

Hieronder vindt u een overzicht van de medewerkers van de Permanente Vertegenwoordiging bij de OVSE in Wenen.

Dhr. Jeroen BOENDER

(01.08.2018)
Ambassadeur / Permanent Vertegenwoordiger
T +43 1 589 39 - 207 (secr.)
E wec-cdp@minbuza.nl

Mw. Suzanne DE GROOT

Ambassaderaad / Plv. Permanent Vertegenwoordiger
Politiek-militaire dimensie (eerste dimensie)
T +43 1 589 39 – 202
E suzanne-de.groot@minbuza.nl

Dhr. Bob SEGAAR (Kol.)

Militair Adviseur OVSE
Politiek-militaire dimensie (eerste dimensie)
T +43 1 589 39 – 251
E bob.segaar@minbuza.nl

Mw. Sacha ROTHENBERGER

Eerste ambassadesecretaris
Economisch-ecologische dimensie (tweede dimensie)
T +43 1 589 39 - 246
E sacha.rothenberger@minbuza.nl

Mw. Lyske VAN DER WERF (vanaf 17.01.2022)

Eerste ambassadesecretaris
Humanitaire dimensie (derde dimensie)
T +43 1 589 39 - 254
E E-vander.Werf@minbuza.nl

Dhr. Peter VAN STEE (LtKol.)

Defensie Attaché
T +43 1 589 39 - 213
peter-van.stee@minbuza.nl

Mw. Rennie DEELSTRA

PA van de ambassadeur
T +43 1 589 39 - 207
E wec-cdp@minbuza.nl

Mw. Olivia BOLZER-STANKO

PA van de militair adviseur
T +43 1 589 39 – 243
E wen-def@minbuza.nl