Geen consulaire bevoegdheden

De Permanente Vertegenwoordiging bij de Raad van Europa is geen reguliere Ambassade of Consulaat en heeft daarom geen consulaire bevoegdheden. Voor consulaire aangelegenheden dient u contact op te nemen met deĀ Nederlandse Ambassade te Parijs.