Identiteitsbewijs

Neemt u voor het verkrijgen van uw badge uw paspoort / rijbewijs mee. Uw badge verschaft u toegang tot alle gebouwen van de Raad van Europa, inclusief het EHRM.