De Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (CEB)

De Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (CEB) is opgericht in 1956. In haar begintijd hield de bank zich vooral bezig met vluchtelingenproblemen. Sindsdien richt de CEB ook op andere sectoren die de sociale cohesie binnen Europa versterken, door middel van financiering van projecten. De CEB werkt binnen het kader van de Raad van Europa, maar is een aparte juridische en financiële instelling. De CEB heeft 41 aandeelhouders, waarvan 39 lidstaten van de Raad van Europa en één waarnemer bij de Raad.
Naar meer informatie over de bank en haar activiteiten

Nederland is sinds 1 januari 1978 aandeelhouder van de CEB. Voor meer informatie over Nederland en de CEB Naar meer informatie over Nederland en de CEB