De Vertegenwoordiging

De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Raad van Europa behartigt de Nederlandse belangen bij de Raad van Europa. Die belangen worden in het Comité van Ministers, het hoogste besluitvormend orgaan binnen de Raad, verdedigd door de Permanente Vertegenwoordiger die de Minister van Buitenlandse Zaken vervangt. Eén keer per jaar komen de Ministers van Buitenlandse Zaken zelf bijeen.