Permanent Vertegenwoordiger

Beeld: ©pv straatsburg

Roeland Böcker is Permanent Vertegenwoordiger

Roeland BÖCKER (Den Haag, 1958) is sinds augustus 2017 Ambassadeur/Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Raad van Europa te Straatsburg. Hij is sinds 1987 werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, laatstelijk als Agent van het Koninkrijk der Nederlanden bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstanties. Hij was daarnaast onder meer rechter-plaatsvervanger in de strafsector van de Rechtbank Den Haag en lid van de Commissie Gelijke Behandeling (in 2012 opgegaan in het College voor de Rechten van de Mens).

De Raad van Europa is kort na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen ter bevordering van mensenrechten, rechtsstaat en democratie. Inmiddels zijn bijna alle Europese landen lid, zevenenveertig in totaal. De Raad van Europa heeft een groot aantal verdragen tot stand gebracht, waarvan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens het belangrijkste is. De hoofdorganen van de organisatie zijn het Comité van Ministers, de Parlementaire Assemblee, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Congres van Lokale en Regionale Overheden. Daarnaast zijn er belangrijke organen op het gebied van toezicht en assistentie, zoals de Commissaris voor de Rechten van de Mens, de Commissie van Venetië, het Comité ter Voorkoming van Foltering en vele andere.

Mensenrechten, rechtsstaat en democratie zijn hoekstenen van het Nederlandse binnen- en buitenlandse beleid. De Raad van Europa is daarom voor Nederland een waardevolle organisatie, zeker in een tijd waarin die hoekstenen niet vanzelfsprekend meer zijn.

De Permanente Vertegenwoordiging in Straatsburg bestaat uit een klein maar betrokken team dat zich actief inzet voor het bevorderen van deze waarden als onderdeel van het Nederlands belang.

Contact: str@minbuza.nl