JenV Attaché

Hanneke Palm is Ambassaderaad voor Justitieaangelegenheden

Zij neemt deel aan het CMDH dat toezicht houdt op de naleving van de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ook neemt zij deel aan de rapporteurgroepen mensenrechten (GR-H), juridische samenwerking (GR-J), en sociale zaken (GR-SOC). Hiervoor was Hanneke Palm werkzaam als mensenrechtenadviseur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Contact: str@minbuza.nl