Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger

Harry de Wit is Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger

Hij studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds 1983 is hij werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij was onder meer werkzaam aan de Nederlandse PV in Geneve (vluchtelingen en migratiezaken), als Adviseur Koninkrijkszaken en als Centrale Coördinator Integriteit. Ook werkte hij als programmamanager Bestuurlijke integriteit bij het ministerie van BZK. Voor zijn aantreden in augustus 2015 in Straatsburg was hij plv Chef de Poste in Oslo.

Contact: str@minbuza.nl