Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

Bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) kunnen burgers een klacht tegen de staat indienen als zij denken dat de staat hun mensenrechten heeft geschonden. Het Hof ziet toe op de naleving van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De belangrijkste voorwaarde voor het indienen van een klacht is dat de klager alle rechtsmogelijkheden binnen de desbetreffende staat heeft benut.

Naar meer informatie over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Voor meer informatie over Nederland binnen het EHRM