Raad van Europa

De Raad van Europa is een onmisbare speler in het (pan-)Europese veld als bewaker van democratische waarden, rechtsstaatbeginselen en mensenrechtenstandaarden.

De Raad van Europa is in 1949 opgericht door tien landen, waaronder Nederland.

Momenteel telt de Raad van Europa 47 landen, waaronder 28 lidstaten van de Europese Unie (EU). Samen met de Verenigde Naties is de Raad van Europa leidend bij de ontwikkeling van multilaterale normatieve instrumenten op het gebied van mensenrechten. Bovendien heeft de Raad van Europa sterke en transparante controlemechanismen om toe te zien op de naleving van de verplichtingen van de lidstaten.

Meer informatie over de Raad van Europa

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Raad van Europa? Volg ons dan nu op Facebook!

Zie ook