In welke commissies is Nederland actief?

Nederland is momenteel onder andere actief in het International Programme for the Development of Communication (IPDC), het Information for All Programme (IFAP), het Memory of the World programma (MoW) en het International Hydrological Programme (IHP)

Nederland is sinds 2015 lid van het International Programme for the Development of Communication ( IPDC). Dit programma is gericht op de ontwikkeling van de media in ‘developing countries’. Zo stimuleert het programma onafhankelijke en vrije media en ondersteunt het de ontwikkeling van communicatiesystemen zoals radio en televisie die vrije media mogelijk maken. De IPDC heeft reeds 1500 projecten uitgevoerd in meer dan 140 ‘developing countries’. De commissie wordt sinds november 2014 voorgezeten door de Nederlandse Albana Shala. Nederland is ook actief betrokken bij UNESCO’s Safety of Journalists thema, een initiatief dat aansluit bij de doelen van IPDC.

Daarnaast maakt Nederland deel uit van het Information for All Programme, het IFAP-programma, dat werd opgericht in 2000. Het programma stelt zich ten doel de wereldwijde toegang tot informatie te verbeteren. Belangrijk hierbij is het bestrijden van een ‘information divide’ en/of ‘digital divide’ tussen landen die in meer en mindere mate de voordelen van de ‘informatie age’ kunnen benutten. Zo spant de IFAP zich onder andere in voor het wereldwijd bevorderen van geletterdheid en toegang tot internet. Nederland is sinds 2015 onderdeel van het bestuursorgaan van het programma.

Nederland is ook actief in UNESCO’s Memory of the World programma ( MoW), dat zich inzet voor de bescherming van documentair erfgoed. De Nederlandse bijdrage betreft met name digitaal documentair erfgoed, dat kwetsbaar is door de snelle ontwikkeling van informatietechnologie. Wat vandaag geschreven wordt is enkele jaren later niet meer toegankelijk ten gevolge van verouderde software. In 2013 is hierom op Nederlands initiatief het PERSIST-project gestart dat met overheden, de ICT-industrie en de bewaarinstellingen aan oplossingen werkt.

Tot slot is Nederland betrokken bij het International Hydrological Programme ( IHP) Dit wetenschappelijke programma richt zich op mondiale waterproblemen binnen het hele scala van UNESCO: hoogwater en droogte, oppervlaktewater en grondwater, water en vrede, water en cultuur, water in de humide tropen, woestijnen, natte laaglanden, steden en natuurgebieden. De Nederlandse bijdrage wordt gecoördineerd door het Nationaal IHP-Comité, een interdepartementele adviescommissie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een belangrijke bijdrage aan het IHP is het in Delft gehuisveste UNESCO-IHE Institute for Water Education, een volwaardig UNESCO-centrum dat volledig gefinancierd en gehuisvest wordt door Nederland. Daarbij ondersteunt Nederland het aan UNESCO verbonden grondwatercentrum IGRAC in Delft. Een andere, oudere 'dochter' van het IHP is de Internationale Commissie voor de Hydrologie van de Rijn, waarvan het secretariaat bij Rijkswaterstaat is gehuisvest. Alle Rijnlanden hebben zitting in deze commissie.