Welke conventies heeft Nederland geratificeerd?

In de loop der jaren heeft het Koninkrijk der Nederlanden een groot aantal van UNESCO's cultuurconventies ondertekend.

Hieronder een kort overzicht van een aantal conventies met een link naar de officiële documenten van UNESCO.

A commentary on the Hague convention 1954 and its two Protocols

De Haagse Conventie waarborgt bescherming van cultuurgoederen in tijden van gewapend conflict. Nederland speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van deze conventie. Het verdrag is in 1954 in Den Haag opgesteld, waarbij het door het Koninkrijk der Nederlanden ondertekend en geratificeerd werd. Hetzelfde geldt voor het tweede protocol van 1999, dat een aanvulling en uitbreiding vormt op het eerste.
Voor meer informatie, zie First Protocol en Second Protocol.

In 1992 is het Koninkrijk der Nederlanden toegetreden tot de Werelderfgoedconventie van 1972. Dit betekent dat Nederland bijdraagt aan het waarborgen van natuurlijk en cultureel erfgoed, dat van universele betekenis is voor de geschiedenis van de mensheid. Daarnaast kan zij ook voorstellen doen voor plaatsing op de Lijst van het Werelderfgoed van UNESCO. Er staan inmiddels tien erfgoederen uit het Koninkrijk der Nederlanden op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, hier kunt u bekijken welke dat zijn. Voor meer informatie, zie Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

Het UNESCO-verdrag ter voorkoming van illegale handel in cultuureigendommen van 1970 is door het Koninkrijk der Nederlanden in 2009 geratificeerd. Dit verdrag wil de illegale invoer, uitvoer en eigendomsoverdracht van cultuurgoederen tegengaan. Cultuurgoederen die van belang zijn voor de nationale cultuur mogen niet zomaar worden uitgevoerd. De landen die het verdrag geratificeerd hebben, kunnen illegaal ingevoerde cultuurgoederen bij elkaar terugvorderen. Voor meer informatie, zie Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property.

Ook in 2009 heeft het Koninkrijk der Nederlanden het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen geratificeerd. Het verdrag bestaat sinds 2005 en benadrukt onder meer het recht dat landen bezitten om een eigen cultuurbeleid te voeren. 142 landen zijn inmiddels partij bij dit verdrag.
Voor meer informatie, zie Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.

De UNESCO-conventie voor het behoud van immaterieel cultureel erfgoed van 2003 is in 2012 door het Koninkrijk der Nederlanden geratificeerd. Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit. Koninginne- of Koningsdag is een van de meest bekende voorbeelden van uitingen van immaterieel cultureel erfgoed in Nederland. In Nederland wordt momenteel aan een nationale inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed gewerkt, waar u hier meer informatie over kunt vinden.
Voor meer informatie, zie Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.

Het Koninkrijk der Nederlanden is nog geen partij van de UNESCO-conventie voor de bescherming van onderwatererfgoed van 2001. Wel heeft het Koninkrijk zich gecommitteerd aan de annex bij dit verdrag. Daarin staan regels voor de omgang met erfgoed onder water. Voor meer informatie, zie Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage.

Een compleet overzicht van de door Nederland geratificeerde of geaccepteerde conventies is te vinden via deze link.

UNESCO logos