Wat is UNESCO?

Building peace in the minds of men and women.

De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) werd opgericht in 1945 als gespecialiseerde VN-organisatie voor onderwijs, cultuur, wetenschap en communicatie. Het mandaat van UNESCO is het bevorderen van begrip tussen volkeren en vrije uitwisseling van gedachten door middel van samenwerking tussen landen om zo bij te dragen aan wereldwijde vrede en veiligheid. UNESCO’s voornaamste functie is het bundelen van kennis, het bevorderen van kennisoverdracht, het beschikbaar stellen van expertise en het ontwikkelen van normstellende instrumenten voor de vier expertise-sectoren waarin UNESCO actief is. Zo werkt UNESCO aan "Building peace in the minds of men and women". Meer informative over het mandaat en de doelstelling van UNESCO vindt u in UNESCO’s Constitutie via deze link.

De organisatie heeft 195 lidstaten en tien geassocieerd leden en staat sinds 2009 onder leiding van de Bulgaarse Directeur-Generaal mevrouw Irina Bokova. Er werken ongeveer 2000 mensen bij UNESCO afkomstig uit circa 170 landen, waarvan ongeveer 870 medewerkers werkzaam zijn bij een van de 65 veldkantoren en instituten die UNESCO wereldwijd heeft. Vanuit de veldkantoren wordt de uitvoering van activiteiten en projecten gecoördineerd en worden officiële relaties tussen UNESCO en de lidstaten onderhouden. Ook heeft UNESCO twaalf decentrale UNESCO-instituten: dit zijn semi-autonome instituten die (mede)gefinancierd worden door UNESCO en die zich toeleggen op deelgebieden van het UNESCO-mandaat. Het UNESCO-IHE voor wateronderwijs in Delft is hier één van, hoewel het instituut niet door UNESCO wordt gefinancierd.

Meer informatie over UNESCO (in het Engels) vindt u op de webportal van UNESCO, via deze link.

U kunt hier ook de brochure ’UNESCO at a glance’ downloaden.

UNESCO