Stages en vacatures

Wij hebben regelmatig stageplaatsen beschikbaar.

Klik voor stageplekken bij de Politieke- en Economische Afdeling op de onderstaande link:

https://www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl/stages/overzicht-stages/stage-s-bij-de-nederlandse-permanente-vertegenwoordiging-bij-de-vn-te-geneve

Voorjaar 2020 komt er een stageplek bij de Ontwapeningsdelegatie. Publicatie hiervan zal begin december 2019 plaatsvinden.