PV VN, New York

De hoofdtaken van de Permanente Vertegenwoordiging VN, New York zijn de bevordering en verduidelijking van de positie van Nederland in de VN, hierover te rapporteren aan de autoriteiten in Den Haag en hierover te adviseren als het gaat over ontwikkelingen binnen de VN.  Joke M.G. Brandt is namens het Koninkrijk der Nederlanden Permanent Vertegenwoordiger bij de VN in New York.

To the English website