Stagiair(e)s bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de VN-organisaties in Wenen

Voor studenten in de laatste fase van hun studie aan een Nederlandse universitaire instelling bestaat de mogelijkheid om stage te lopen bij de Nederlandse Permanente vertegenwoordiging bij de VN-organisaties in Wenen voor de periode 1 februari 2018 – 31 juli 2018. Voor deze periode zoekt de Permanente Vertegenwoordiging bij de VN in Wenen twee staigair(e)s.

De werkomgeving

De werkzaamheden vinden plaats in een multilaterale context. De stagair(e)s zullen veel tijd doorbrengen op het Vienna International Center (VIC) waar de belangrijke internationale organisaties in Wenen zijn gevestigd: het International Atomic Energy Agency (IAEA), de Comprehensive Test Ban Treaty Organization (CTBTO), de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en de United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA). Op het VIC vinden de belangrijkste overleggen en onderhandelingen plaats met de lidstaten over het te voeren beleid door deze organisaties.

De functie-inhoud

De stagiair(e) wordt de gelegenheid geboden kennis te maken met het werk van de PV. Hij/zij zal de medewerkers van de PV ondersteunen bij de reguliere werkzaamheden, waaronder (1) het voeren van internationale onderhandelingen; (2) het opstellen van beleidsaanbevelingen aan Den Haag en (3) het onderhouden van contacten met internationale organisaties en andere nationale vertegenwoordigingen.

Het zelfstandig bijwonen van bijeenkomsten en het analyseren en rapporteren over positievorming van de verschillende landen, waaronder ook binnen de EU, is een wezenlijk bestanddeel van de stage. Inhoudelijke betrokkenheid en het vermogen standpunten helder te verwoorden (in het Engels) in multilaterale bijeenkomsten is essentieel.

Ook bij logistieke en andere praktische werkzaamheden ter ondersteuning van het werk van de PV kan de stagiair(e) betrokken worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als Nederland een side event organiseert over één van haar beleidsprioriteiten en marge van een vergadering.

Functie-vereisten

Stagiair(e)s dien te beschikken over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid;
 • Uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels, mondeling en schriftelijk;
 • Tenminste passieve beheersing van het Frans;
 • Goede communicatieve vaardigheden en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Brede algemene ontwikkeling en interesse.
 • Kennis van instituties, besluitvormingsprocessen en beleid van de VN en EU;
 • Kennis van de binnenlandspolitieke verhoudingen in Nederland;
 • Representativiteit, enthousiasme en inzet.

Voorwaarden en vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats bij Buitenlandse Zaken moet studenten minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De stagiair(e) dient de Nederlandse nationaliteit te hebben of de stagiair(e) dient een opleiding aan een Nederlandse onderwijsinstelling (erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) te volgen;
 • Studenten aan een Nederlandse onderwijsinstelling, die niet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit, kunnen alleen in aanmerking komen voor een stage op het departement in Den Haag;
 • Studenten met de Nederlandse nationaliteit kunnen ook een studie volgen aan een erkende universiteit in het buitenland;
 • Stage is specifiek bedoeld voor studenten en dient in het kader van de opleiding te passen. Indien je in de beoogde stageperiode niet meer studeert kun je niet voor een stage in aanmerking komen;
 • De stagiair(e) moet in het bezit zijn van een BurgerServiceNummer (BSN);
 • De stagiair(e) moet in het bezit zijn van een Nederlandse bankrelatie;
 • De stagiair(e) moet een Nederlands postadres hebben;
 • Het is slechts mogelijk eenmalig een stage bij het ministerie te lopen;
 • De minimale duur van een stage is 6 weken, maximaal 6 maanden.
 • Reeds afgestudeerden komen niet in aanmerking voor een stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gedurende de stageperiode kom je in aanmerking voor een aantal vergoedingen.

Stagevergoeding

De Rijksbrede stagevergoeding bedraagt €550,00 bruto per maand voor hbo en wo-studenten, voor mbo-studenten bedraagt de stagevergoeding €400,00 bruto per maand bij een volledige stageweek van 40 uur (op dit bedrag vindt nog inhouding plaats van loonbelasting en sociale lasten).

Reis- en/of pensionkosten

De stagiair(e) op het ministerie kan in aanmerking komen voor vergoeding van reis- of pensionkosten. Men kan niet voor beide vergoedingen tegelijkertijd in aanmerking komen. De maximale pensionkosten vergoeding is €315,00 per maand. Reiskosten worden vergoed volgens overeenkomstig de reguliere vergoeding voor woon-werkverkeer voor ambtenaren.

Stagiair(e)s op een post in het buitenland kunnen alleen in aanmerking komen voor pensionkostenvergoeding van maximaal €315,00 per maand.

Kosten van de reis naar een post in het buitenland komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Gezondheid en Verzekering voor stage in het buitenland

Wanneer je stage gaat lopen buiten Nederland dien je vóór je vertrek je te beschikken over de juiste vaccinaties. Je dient jezelf als stagiaire daarom ruim van te voren te laten informeren over noodzakelijke en verplichte vaccinaties. Neem hierover contact op met de GGD of een andere instantie (bijv. KLM- of ARBOVITALE travel clicnic) die je hierover kan adviseren en de vaccinaties kan toedienen.

Daarnaast dien je als stagiaire te zorgen dat je afdoende verzekerd bent voor ziektekosten in het buitenland en voor repatriëring bij leven (op basis van medische indicatie) én overlijden. Neem hierover contact op met je zorgverzekeraar. Het kan zijn dat je je tijdelijk dient bij te verzekeren bij je zorgverzekeraar en/of een afdoende reisverzekering dient af te sluiten. 
De stagiaire is verantwoordelijk voor het afsluiten van de juiste en volledig dekkende verzekering. Bij ‘onderverzekering’ komen additionele kosten voor rekening van de stagiaire.

Meer weten en/of solliciteren

Uw sollicitatie - in de vorm van een motivatiebrief en een CV  - dient u te richten aan wev@minbuza.nl, niet later dan 19 november 2017.